Regulamin korzystania z apartamentów Przy Stoku i Potoku w Wiśle ul. Wańkowska 11a


 1. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez. 
 3. W apartamencie zakwaterowana może być wyłącznie ilość gości podana przy rezerwacji.
 4. W apartamencie jest możliwy pobyt ze zwierzętami tylko po zgłoszeniu. Pies może przebywać na ogrodzie tylko na smyczy i pod opieką właściciela w sposób nie przeszkadzający w wypoczynku innym gościom.
 5. Apartament zapewnia miejsca parkingowego, tylko w wyznaczonych miejscach wzdłuż potoku po obu stronach słupa oznaczonego literką P.
 6. Korzystanie z TV: dostępna jest aplikacja Netfliks
 7. Korzystanie z internetu: Przy Stoku i Potoku hasło: podstokiem11
 8. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00.
 9. Rezerwacje możliwe na zapytanie, wymagają potwierdzenia.
 10. Wpłaty całości kwoty za rezerwację należy dokonać do 2 dni przed datą przyjazdu, chyba, że strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub inny ustalą inaczej.
 11. Przy rezerwacjach z wyprzedzeniem wymagana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji.
 12. Opłata serwisowa w zależności od wielkości apartamentu 150,00 PLN do 250 zł za apartament pobierane razem z wpłatą za rezerwację (chyba, że strony ustalą inaczej).
 13. Za zniszczenia i uszkodzenia sprzętów i urządzeń, zgubienie kluczy lub innych rzeczy, pobrane zostanie odszkodowanie w wysokości 100% ceny zniszczonej rzeczy.
 14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej.
 15. Zakwaterowanie od godziny 16:00 do 22:00. Późniejsze godziny przyjazdu wyłącznie na zapytanie.
 16. Wykwaterowanie do godziny 12:00. Przedłużenie wykwaterowania wyłącznie na zapytanie.
 17. Przy wykwaterowaniu klucze należy zamknąć w skrytce (na kod) na słupie, przy drzwiach głównych lub oddać właścicielowi.
 18. Prosimy o zabranie wszystkich swoich rzeczy osobistych z apartamentu, nie pozostawianie resztek jedzenia w lodówce oraz brudnych naczyń. Bardzo dziękujemy za pomoc w tym zakresie.
 19. Prosimy o niewylewanie do zlewu: fusów z kawy, resztek jedzenia, tłuszczy i olei.
 20. Wystawiamy faktur VAT.
 21. Na wyposażeniu apartamentu znajduje się apteczka oraz gaśnica.
 22. Wszelkie usterki, widoczne zniszczenia należy raportować Wynajmującemu pod numerem 793009313 lub mailem biuro@przystokuipotoku.pl . Brak zgłoszenia zniszczenia jest jednoznaczny z pokryciem kosztów naprawy zniszczenia.
 23. Zakaz wchodzenia po schodach i poruszania się po apartamentach  w butach narciarskich i na terenie obiektu. Na parterze budynku znajduje się w ogólnodostępna narciarnia, gdzie można zmienić i pozostawić obuwie oraz sprzęt narciarski i snowbordowy.
 24. W mieszkaniach obowiązują następujące kary: a) złamanie zakazu palenia – 500 zł; b) zakwaterowanie liczby gości większej niż w rezerwacji – 200 zł od niezgłoszonej osoby (bez uprzedzenia); c) zorganizowanie imprezy w godzinach ciszy nocnej – 1000 zł. d) złamanie zakazu poruszania się po obiekcie obuwiu narciarskim – 500zł
 25. W trosce o Państwa bezpieczeństwo obiekt jest monitorowany.
 26. Prosimy o zachowanie czystości w przestrzeniach ogólnodostępnych i staranie się zachować w sposób nie przeszkadzający innym gościom.
 27. Korzystanie z placu zabaw pod opieką osoby dorosłej i na jego odpowiedzialność.
 28. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie jego nieruchomości.